Woestijnkas Burgers' Desert, Arnhem    
   


* klik twee plaatjes aan om ze te verwisselen!

Als vervolg op de enkele jaren geleden gerealiseerde Burgers' Bush is nu een kas gebouwd met een woestijnklimaat. Dit gebouw is zorgvuldig ingepast in de omgeving. Gevels en wanden ontbreken vrijwel en het flauw hellende dak volgt de lichte glooiing van het terrein. De gevels bestaan uit metselwerk, rotsformaties of zandaanvullingen. Uitbreiding is daardoor eenvoudig.

De grillige plattegrond is verdeeld in segmenten, die ten opzichte van elkaar verspringen. Elk segment wordt overspannen door een ruimtelijke vakwerkligger met een driehoekige doorsnede. Aan deze liggers hangt het hellende dak. Vanwege het lage gewicht van het dak is een tegengestelde spanconstructie aangebracht tegen opwaaien.

Project:   Burgers' Desert, Schelmseweg, 85, Arnhem
Architect: Buro Wiegerinck Architecten B.V, Arnhem
Constructeur: ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek B.V, Velp
Staalconstructiebedrijf: Bouw's Staalbouw B.V, Barneveld
Hoofdaannemer: BAM de kinkelder Aanneming Mij., Arnhem
Opdrachtgever: Burgers' Zoo B.V, Arnhem
 


Vorige