Straalverbindingtoren KPN Telecom, Lochem    
   
* klik twee plaatjes aan om ze te verwisselen!

De bestaande telefooncentrale aan de rand van de oude kern was de ideale plek voor de nieuwe toren, maar het gemeente bestuur wilde liever geen 42 meter hoge toren in de bebouwde kom. De opgave luidde dus een mast die de goedkeuring desondanks kon verdragen.

De toren is ontworpen met een driedimensionaal tekenprogramma, omdat het met de hand tekenen van de verschillende varianten in de beschikbare tijd onmogelijk was. Ook de berekening is driedimensionaal uitgevoerd. Het aantal variabele, en dus het aantal varianten bleek verrassend groot.

Het buigen van de buisvormige spiraal overschreed de grenzen van de bekende buigkunst. De buizen met een diameter van 400 mm en een wanddikte van 16 mm moesten in twee richtingen koud worden gevormd. De hoekverdraaiing van de masttop mag maximaal 0.5° bedragen bij een windsnelheid van 165 km/uur. Om de daarvoor benodigde stijfheid te bereiken, bleken zwaardere buisprofielen nodig dan estetisch en economisch gewenst was. Daarom zijn de schotels opgesteld op een cardanisch opgehangen top.

Architect:   Cepezed B.V, Delft
Constructeur: ECCS B.V, Hoofddorp
Staalconstructiebedrijf: Bouw's Staalbouw B.V, Barneveld
Opdrachtgever: KPN Telecom, Kabel- en Radioverbindingen, Radio Kootwijk
 


Vorige